Български уебсайтове

http://www.sdabg.org/ - Официален сайт на Съюза на ЦАСД в България.
http://www.sdabg.net/ - Българската адвентна мрежа – полезни линкове и ресурси.
http://www.sdabg.tv/ - Официален сайт на Българската адвентна телевизия.
http://bibliotekabg.com/ - Уебсайт с богата колекция от онлайн адвентни книги.
http://bibleschoolbg.blogspot.co.uk/ - Кореспондентни курсове за изучаване на Библията.
http://www.zov-media.org/ - Уебсайт с богати ресурси от семинари за всички възрасти и интереси.
http://www.newlife-bg.com/ - Официален сайт на издателство „Нов Живот”.

Официални адвентни институции и организации

http://www.adventistmission.org/ - Adventist Mission.
http://www.grisda.org/ - Geoscience Research Institute.
http://www.adventist.org/ - Официален уебсайт на адвентната църква.
http://sec.adventist.org.uk/ - South England Conference of SDA.
http://www.adventistbookcenter.com/ -Официалния уебсайт, откъдето можете да си купите книги във всякакъв формат на английски език.
http://www.revivalandreformation.org/ - Официален сайт на Генералната конференция на Адвентната църква за пробуждане и реформация.
http://biblicalresearch.gc.adventist.org/ - Библейски изследователски институт.
http://www.adventistarchives.org/ - Официален сайт на Адвентната църква с архив от книги, документи и периодични издания.
http://www.aplib.org/ - Библиотека на адвентните пионери.
http://hopetv.org/ - Официален уебсайт на адвентната телевизия „Hope channel”.
http://www.3abn.org/ - Официален уебсайт на адвентната телевизия “3ABN”.

Адвентни служения:

http://www.amazingfacts.org/ - Amazing facts.
http://www.itiswritten.com/ - It Is Written.
https://secretsunsealed.org/ - Secrets unsealed.
http://www.vop.com/ - Voice Of Prophecy.