Света се променя с шеметна бързина. Несигурност. Понякога се питаме къде е Бог. Объркани сме. Знаете ли, че Бог има специална вест за нашето поколение записана в Словото Му? Една вест на надежда. Последната вест към един разпадащ се свят. Повечето хора са толкова заети, че дори не са я чували. Тя е адресирана лично до теб. Искаш ли да узнаеш вестта?

Заповядайте на 1 Октомври, от 11:30ч. в салона на Trinity at Bowes (TAB) Community Centre. Събитието включва прочитане на тази специална вест от Божието Слово с дискусия и се организира от Българска Християнска Адвентна Църква, гр. Лондон.

Вход свободен!